Kontaktinformasjon:


Lister Bompengeselskap AS

v/Agder Bomdrift AS

Postboks 5594

4677 Kristiansand

 

E-post:                       lister@agderbomdrift.no

Telefonnummer           815 11081

Fax                             38 60 12 30

Web:                          www.listerpakken.no

EasyGo 10 år
10 år med bompengeinnkreving over landegrensene.
Bastøferja mellom Moss og Horten
Melding til alle kunder som benytter Bastøferja mellom Moss og Horten:
Internettbetaling med kredittkort er avviklet
Ordningen med betaling av enkeltpasseringer på internett er avviklet.
Slutt på betaling med kredittkort
Det vil innen kort tid bli slutt på betaling for enkeltpasseringer med kredittkort.
Tunge personbiler med bombrikke som er registrert i kjøretøygruppe M1, får lettbil-takst
Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1.