Faktura

Får jeg automatisk ny faktura når jeg har forskuddsavtale?

Dersom du har forskuddsbetalt avtale vil du automatisk motta ny faktura når det gjenstår om lag 25 % av verdien på avtalen din. Dette indikeres ved at du får hvitt lyssignal ved passering.

Forskuddsbeløpet er ikke bundet opp mot noen tidsperiode.

 

Kontonummer på forskuddsavtale i Lister Bompengeselskap AS:

3201 65 82785

IBAN:      NO5232016582785

SWIFT:    SPRONO22


Hvilket referansenummer skal brukes til å opprette e-faktura?

Du legger 00 foran kundenummer for å opprette e-faktura med banken.

Dette er det samme som fra og med siffer nr. 3 til og med siffer nr. 13 i KID (tilsammen 11 siffer).