Priser og betaling

Hvordan betaler jeg for passeringer i Lister Bompengeselskap AS?

Du kan tegne AutoPASS-avtale, og få rabatt på passeringene. Dette gjør du på vår nettside www.listerpakken.no

Har du ikke gyldig avtale, vil du få tilsendt faktura etterskuddsvis på passeringene, uten rabatt. Faktura sendes til bileier i følge Motorvognregisteret.

 

Takster

Lett bil uten AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt t.o.m.3500 kg)

Tung bil uten AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt over 3500 kg)

Rabatt

Pr. passering kr 25,-

Pr. passering kr 50,-

Ingen

rabatt

 

Lett bil med AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt t.o.m.3500 kg)

Tung bil med AutoPASS-brikke*

(Tillatt totalvekt over 3500 kg)

Rabatt

Forskudd kr 875,-

Forskudd kr 1.750,-

30%

Forskudd kr 3.750,-

Forskudd kr 7.500,-

40%

Forskudd kr 6.250,-

Forskudd kr 12.500,-

50%

Firma etterskudd

depositum kr. 10.000,-

Firma etterskudd

depositum kr. 20.000,-

40%
Depositum for brikke er kr 200,-


 

* Tunge personbiler med brikke, registrert i kjøretøygruppe M1, får lettbil-takst

 

Fordeler med AutoPASS:

  • Du får 10% rabatt ved passering av de fleste bomstasjonene, når du har AutoPASS eller brikke fra betalingsanlegg i Skandinavia.
  • Du får inntil 50% rabatt i Lister, dersom du har avtale med Lister Bompengeselskap AS.

 

Fritak

Følgende trafikantgrupper er fritatt for betaling av bompenger: uniformerte utrykningskjøretøy, sivile utrykningskjøretøy i tjeneste, kjøretøy i merket begravelsesfølge, elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet, hydrogenbiler, kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute, mopeder og motorsykler.

Alle kjøretøy, med unntak av moped og motorsykler, må ha AutoPass brikke for å få fritak.