Takster

Lett bil uten AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt t.o.m.3500 kg)

Tung bil uten AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt over 3500 kg)

Rabatt

Pr. passering kr 25,-

Pr. passering kr 50,-

Ingen

rabatt

 

Lett bil med AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt t.o.m.3500 kg)

Tung bil med AutoPASS-brikke

(Tillatt totalvekt over 3500 kg)

Rabatt

Forskudd kr 875,-

Forskudd kr 1.750,-

30%

Forskudd kr 3.750,-

Forskudd kr 7.500,-

40%

Forskudd kr 6.250,-

Forskudd kr 12.500,-

50%

Firma etterskudd

depositum kr. 10.000,-

Firma etterskudd

depositum kr. 20.000,-

40%

Depositum for brikke er kr 200,-

 

* Tunge personbiler med brikke, registrert i kjøretøygruppe M1, får lettbil-takst

 

Fordeler med AutoPASS:

  • Du får 10% rabatt ved passering av de fleste bomstasjonene, når du har AutoPASS eller brikke fra betalingsanlegg i Skandinavia.
  • Du får inntil 50% rabatt i Lister, dersom du har avtale med Lister Bompengeselskap AS.

 

Fritak

Følgende trafikantgrupper er fritatt for betaling av bompenger: uniformerte utrykningskjøretøy, sivile utrykningskjøretøy i tjeneste, kjøretøy i merket begravelsesfølge, elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet, hydrogenbiler, kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute, mopeder og motorsykler.

Alle kjøretøy, med unntak av moped og motorsykler, må ha AutoPass brikke for å få fritak.

 

ASFINAG ETS
Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet
EasyGo 10 år
10 år med bompengeinnkreving over landegrensene.
Bastøferja mellom Moss og Horten
Melding til alle kunder som benytter Bastøferja mellom Moss og Horten:
Internettbetaling med kredittkort er avviklet
Ordningen med betaling av enkeltpasseringer på internett er avviklet.
Slutt på betaling med kredittkort
Det vil innen kort tid bli slutt på betaling for enkeltpasseringer med kredittkort.