Dieseltanker – Hva du trenger å vite om oppbevaring og regulering

10 september 2023
Eivind Øi

editorial

Dieseltanker er en vanlig oppbevaringsløsning for bedrifter som bruker diesel som drivstoff til sine kjøretøy eller maskiner. Det finnes imidlertid en rekke regler og forskrifter rundt oppbevaring av diesel, og det er viktig å være klar over disse for å unngå farlige situasjoner eller bøter. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva bedriftsledere trenger å vite om dieseltanker.

Forskjellige typer dieseltanker

Det finnes en rekke forskjellige typer dieseltanker å velge mellom, og det kan være lurt å undersøke ulike alternativer for å finne den mest passende løsningen for din bedrift. De to vanligste typene dieseloppbevaringstanker er over bakken og under bakken tankene.

Over bakken-tjenester plasseres over bakken og har en sikkerhetstank som oppfyller forskriftene for å beskytte mot lekkasje. Disse tankene er vanligvis billigere enn under bakken-tjenester og er lettere å fremstille siden de ikke krever noen form for graving eller arbeid for å installere.

Under bakken-tjenester er dekket med jord og kan være vanskeligere å inspisere og gjøre vedlikehold på. De er sammenlignbare med over bakken-tjenester når det gjelder sikkerhetsstandarder, men de koster typisk mer enn over bakken-tjenester før installasjon og vedlikehold. Hva man velger avhenger av hva man har av tilgjengelige plass og hva som passer best for bedriftens behov.

dieseltanker

Regulering av oppbevaring av diesel

Oppbevaring av diesel er nøye regulert for å beskytte mot lekkasjer og brannfarer. I henhold til Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff og om tilsyn med farlige anlegg og transport av farlig gods, kapittel 1 § 12-1, kreves det at bedrifter som bruker diesel oppbevarer drivstoffet i en godkjent tank. I tillegg må tankene inspiseres og vedlikeholdes regelmessig for å sikre at de er sikre og i god stand.

Det må også være et sikkerhetssystem på plass for å beskytte mot brann og eksplosjon. Hva som utgjør et tilfredsstillende sikkerhetssystem vil avhenge av tankens størrelse og beliggenhet, og risikovurderingen bør utføres av en kompetent person med kunnskap om brannsikkerhet.

Mange bedrifter velger å leie utstyret og kontakten til å vedlikeholde tanken, i stedet for å ta på seg dette ansvaret selv. Dette har fordelen av at man kan få teknisk hjelp ved behov, og at tanken alltid holdes i god stand.

Vedlikeholde din dieseltank

Vedlikehold av dieseloppbevaringstanken er avgjørende for at den skal holde seg trygg og i god stand. Dette inkluderer regelmessige inspeksjoner for å sikre at det ikke er noen lekkasjer eller skader på tanken, samt opprettholde den generelle sikkerheten. Det er også viktig å skifte ut gamle eller skadede deler, slik som slanger eller ventiler, så snart som mulig for å hindre at de slutter å fungere.

Bedrifter bør også ha et planlagt vedlikeholdsskjema som passer for oppbevaringstanken sin, for å sikre at den blir både vedlikeholdt og inspisert på riktig tidspunkt. Et slikt vedlikeholdsskjema bør inkludere inspeksjoner, testing av sikkerhetsutstyr, og godkjenning fra en sertifisert tankinspektør.

Som vi har sett, er det flere forskjellige typer dieseltanker å velge mellom, og det finnes mange forskjellige forskrifter og regler som omhandler oppbevaring av diesel. Det er derfor viktig for bedriftsledere å utforske mulighetene og bli kjent med reglene som gjelder, for å holde sin virksomhet trygg og i samsvar med forskriftene. Ved å opprettholde en god vedlikeholdsplan og bli kjent med sikkerhetsprosedyrer, kan man redusere risikoen for farlige situasjoner og sikre langvarig drift av bedriften.

Flere nyheter