Gammel kirke som vil trenge rehabilitering i fremtiden

23 september 2019
Mathias Bjelland
Gammel kirke som vil trenge rehabilitering i fremtiden

Gamle bygninger trenger rehabilitering

Vår kulturarv er noe av det viktigste vi har som nasjon. Derfor må gamle bygg holdes ved like, da de kanskje er det beste eksempelet på den historien vi mennesker har. Det er her rehabilitering kommer inn i bildet. Her er det viktig å forstå forskjellen på renovering, som er det å bygge med helt nye materialer, og rehabilitering, som er å bygge med de originale materialene.

Uansett byggeprosess, så bør en ha gode stillas som støtter opp om rehabiliteringen, da gamle bygg kan være noe risikable å jobbe med til tider. Det er tross alt her kanskje gamle mursteiner, råtne trebjelker, eller lignende som en ikke vil at skal ende i fritt fall og skade arbeidere eller mennesker som går forbi bygget. Et godt stillas er derfor utgangspunktet, men hvordan beholder en kulturen gjennom rehabilitering?

Bruk av gamle materialer

Selvfølgelig bruker en for eksempel ikke murstein eller tre fra 1300-tallet for å rehabilitere et bygg fra denne perioden. Allikevel bruker en på det minste samme form for materiale, så vel som at en bruker å påføre disse materialene den karakteristikken som bygget allerede har. Der arbeiderne jobber i høyden og nede på gulvet ved hjelp av stillas, så skal bygget mer eller mindre se helt likt ut som før – men med oppdaterte materialer. 

Det er derfor en veldig vanskelig oppgave å rehabilitere. De viktigste punktene er å ha et godt stillas, gode materialer, og arbeidere som vet å ta vare på kulturminner. Våre bygg er tross alt noe av det viktigste som vår kultur har å by på. 

Det å ta vare på gamle bygninger gjennom rehabilitering lar generasjoner etter oss også oppleve det som en gang var. Byggene som stammer fra flere hundre år tilbake kan fortsatt leve flere hundre år til gjennom god rehabilitering!

Flere nyheter