Avtale

Hva slags avtale har dere?

Vi tilbyr for tiden to typer avtaler:

  • Verdiavtale
  • Firmaavtale

Verdiavtale: Du kan ha 2 biler på samme verdiavtale med hver sin brikke. Faktura vil bli sendt ut på det forskuddet du velger + brikkedepositum dersom du ikke har brikke fra før. Det sendes automatisk ut ny faktura når saldo når lavsaldogrensen. Da varsles det med hvitt kryss når du passerer våre bomstasjoner.

 

Firmaavtale: Blir mest bruk av firma som ønsker avtale på mange biler. Det må betales depostitum kr 10 000,- for biler under 3,5 tonn og kr 20 000 for biler over 3,5 tonn på denne avtalen og du får 40% rabatt på passeringer i Lister. Det bli fakturert etterskuddsvis for passeringer hver måned.


Hvordan kan jeg få abonnement/avtale?

Du kan bestille abonnement på AutoPASS Min side

 

Ved tegning av ny avtale kan du begynne å kjøre i AutoPASS feltet umiddelbart etter at avtalen er bestilt. Brikke sendes i posten.


Kan jeg begynne å kjøre med en gang?

Avtalen er gyldig straks den er registrert, forutsatt at faktura blir betalt og AutoPASS-brikken blir riktig montert i frontruta. Du vil imidlertid oppleve å ikke få lyssignal før du har betalt den første fakturaen. Normalt skal du motta faktura innen 1 uke etter at avtalen er tegnet. Skjer ikke dette, er det ditt ansvar å etterlyse fakturaen hos Ferde AS. Du finner også fakturaen på https://minside.autopass.no/.


Har forflytningshemmede rett til gratis passering i Lister Bompengeselskap AS?

Forflytningshemmede har ikke rett til gratis passering i Lister Bompengeselskap AS.

 

Forflytningshemmede har rett til gratis passering i bomringer.

Per i dag har man rett til fritak for passeringer i alle bomringer i Norge. Myndighetene har definert Oslo og Bærum som bomring sammen med Bergen, Nord-Jæren, Tønsberg, Namdal, Haugalandspakken, Miljøpakken i Trondheim, Kristiansand, Bypakke Grenland og Kråkerøyforbindelsen.

 

Kopi av gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede må vedlegges (forside og bakside). Parkeringstillatelsen må ha en gyldighet på minimum 2 år for at fritaksavtale skal innvilges.

NB! Krav om gyldighet på 2 år gjelder ikke dersom du på grunn av alder har fått parkeringstillatelse som kun er gyldig 1 år. I slike tilfeller er det tilstrekkelig med 1 års gyldighet.

Når man tegner AutoPASS-avtale blir disse fritakene automatisk lagt inn i brikken. Brikken kan ikke flyttes mellom biler.

 

Avtalen blir automatisk sagt opp ved utløp av parkeringstillatelsen dersom ikke fornyet parkeringstillatelse sendes til oss. Du vil motta varselsbrev cirka en måned før den eksisterende avtalen løper ut. Du vil i brevet bli informert om at fritaksavtalen må fornyes.
Brevet vil bli sendt ut til adressen du har registrert ved avtaletegning. Har du byttet adresse, er du derfor nødt til å melde fra om dette.

 

 


Hvordan få tilgang til AutoPASS Min side?

Når du tegner avtale med Ferde AS - Listerpakken, kan du via web sjekke saldo, passeringer og gjøre bilendring.

 

For å få tilgang til denne siden må du være registrert med din e-post adresse på avtalen.

Er du ikke det, kontakt oss på https://ferde.no/service/ så legger vi det inn på avtalen din.

 


Skal El-bil ha brikke?

Ja, El-bil må ha brikke for å få fritak i bomstasjoner.